Skip to main content
The Lab of Life: voor individuen en groepen die hun energie en motivatie willen verhogen

Van willen naar doen

Het doel van The Lab of Life is  het vergroten van de (fysieke en mentale) vitaliteit van medewerkers en hun persoonlijk leiderschap.  Met deze wetenschappelijk en bewezen effectieve methode helpen we organisaties de persoonlijke motivatie, effectiviteit en productiviteit van medewerkers blijvend te verhogen. De focus is op authenticiteit en het vergroten van het zelfsturend vermogen. Het gevolg is een gezonde work-life balance. Zo dragen we bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook hier gaat het om een mix van individu en team: we gaan uit van een persoonlijk traject, maar je bent tegelijk ook onderdeel van een stimulerende groep.

Het programma van The Lab of Life bestaat uit 5 sessies van 2 uur met een doorlooptijd van ongeveer 2 maanden. De sessies gaan o.a. over het in kaart brengen van eigen energieniveau, het vergroten van mentale en fysieke vitaliteit, verlagen van stress / werkdruk, vergroten van bevlogenheid en motivatie en het ontwikkelen en vasthouden van je persoonlijke vitaliteitsstrategie.

Om het effect van de trainingen te monitoren vult iedere deelnemer een voor- en nameting in. In de trainingen die wij tot nu toe hebben gegeven was er significatie verbetering op oa motivatie werk, controle werk, energie, inspiratie, stress en overbelasting. Zie hiervoor ook onze digitale folder.

In elke sessie wordt de persoonlijke situatie in kaart gebracht en worden de veranderingswensen concreet gemaakt. Vervolgens leren de deelnemers hoe ze die verandering zelfstandig en blijvend kunnen bereiken in hun dagelijks leven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk bewezen gedragsveranderingstechnieken die inspelen op automatische processen en op het doorbreken van gewoontes.

Aan het einde van de training heeft elke deelnemer een concreet handelingsperspectief om een gezonde energiebalans te handhaven. Om The Lab of Life methodiek te kunnen blijven toepassen en aan nieuwe persoonlijke doelen te kunnen werken, krijgen deelnemers toegang tot onze borgingstool in hun persoonlijke online omgeving.
De trainingen kunnen zowel in-company als op een externe locatie plaatsvinden, in het Nederlands of in het Engels. Dit kan individueel of in een groep. Minimale groepsgrootte: 5 personen. Maximale groepsgrootte: 12 personen.

We gaan graag hierover met je in gesprek!